برچسب: هفته پژوهش

کرسی ترویجی برآیند خلافت الهی انسان در علوم انسانی از منظر...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی به مناسبت هفته پژوهش به صورت حضوری و مجازی

فطرت و سلامت معنوی

همزمان با هفته پژوهش نشست علمی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی علمی- ترویجی تاملی بر حکمرانی نهاد علم برگزار می شود

به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی- ترویجی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

اعضای علمی پژوهشگاه در رشته خود مرجع و مورد استناد اهالی...

گفتگوی حجت الاسلام مسعود اسماعیلی رئیس پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفتگو.

ترقّی تاریخی در خوانش انتقادی استاد مطهری

کرسd ترویجی با موضوع  «ترقّی تاریخی در خوانش انتقادی شهید مطهری(ره)» آذرماه جاری و به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی