برچسب: نقش کلام سیاسی در فرآیند بازسازی نظریه ولایت فقیه

کرسی علمی ـ ترویجی نقش کلام سیاسی در فرآیند بازسازی نظریه...

به همت گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ـ ترویجی نقش کلام سیاسی در فرآیند بازسازی نظریه ولایت فقیه در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی