برچسب: نشست

کارکردهای مقاومت در پرتو حکمرانی اسلامی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

تمایز انتخابات در نظم مردم سالاری دینی نسبت به سایر نظم...

 در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی اهداف و کارکردهای مقاومت در حکمرانی اسلامی برگزار می...

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست تمایز انتخابات در نظم مردم‌سالاری دینی نسبت به سایر نظم‌های...

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی رمان‌های ضد آمریکایی

به همت گروه ادبیات اندیشه و همکاری فرهنگسرای اندیشه سلسله نشست‌های علمی داستان و آرمان (جریان‌شناسی داستان‌های بلند انقلاب اسلامی) برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی