برچسب: نشست

نشست نقد کتاب چیستی نحوه وجود فرهنگ؛

نشست نقد و بررسی کتاب “چیستی و نحوه وجود فرهنگ؛ نگرشی نوین به فلسفه فرهنگ” تالیف حجت‌الاسلام یزدان‌پناه برگزار می‌شود.

فضای سایبر، نمود کنونی رؤیای انسان غربی

نشست علمی با موضوع “فضای سایبر و بسط تمدن غربی” توسط گروه غرب‌شناسی در راستای همایش معرفی، تحلیل و نقد فرهنگ غرب برگزار شد.

نشست علمی فضای سایبر و بسط تمدن غربی

نشست علمی با موضوع “فضای سایبر و بسط تمدن غربی" توسط گروه غرب‌شناسیپژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

تبیین و بررسی اسلام‌شناسی از منظر غرب

شست «اسلام‌شناسی از منظر غرب» توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت حضوری برگزار شد.

نشست علمی اسلام‌شناسی از منظر غرب

نشست علمی با موضوع “اسلام‌شناسی از منظر غرب” توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی