برچسب: نشست

کرسی ترویجی گزارش و مقایسه دیدگاه صدرالمتالهین و علامه طباطبایی در...

هشتمین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه فرهنگ با عنوان کرسی ترویجی «گزارش و مقایسه دیدگاه صدرالمتالهین و علامه طباطبایی در باب فرهنگ» برگزار می‌شود.

نشست علمی نقد و بررسی کتاب علم اجتماعی اسلامی

نشست نقد کتاب «علم اجتماعی اسلامی، بازآفرینی نظریه استاد مطهری» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست هم‌اندیشی علمی هویت به مثابه گرانیگاه پژوهش‌های اجتماعی

هم‌اندیشی علمی «هویت به مثابه گرانیگاه پژوهش‌های اجتماعی» توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی فلسطین بعد از آتش بس

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «فلسطین بعد از آتش بس» توسط گروه مطالعات انقلاب...

نشست علمی چالش فلسفه و ادبیات و مناسبت‌های آن با یکدیگر

نشست علمی «چالش فلسف و ادبیات و مناسبت‌های آن با یکدیگر» توسط گروه ادبیات اندیشه و گروه فلسفه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی