برچسب: نشست

احتناک؛ روایت زندگی شهید محسن حججی

نشست نقد و بررسی رمان «احتناک» در راستای مجموعه نشست‌های «روایت داستانی از امر قدسی» به همت گروه ادبیات اندیشه برگزار شد.

نشست علمی نقد و بررسی کتاب احتناک

سومین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی با عنوان روایت داستانی از امر قدسی به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

مشارکت سیاسی یکی از شاخصه‌های مهم در توسعه است

در راستای همایش ملی "حکمرانی اسلامی" نشست «راهبردها و راهکارهای دستیابی به مشارکت سیاسی فعال در حکمرانی اسلامی» برگزار شد

 نشست تخصصی چارچوب ارزیابی توسعه فناوری های اولویت دار برگزار می...

برگزاری نشست تخصصی توسط هسته زیست فناوری مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی جایگاه شفافیت در مبارزه با فساد

برگزاری نشست علمی توسط گروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی