برچسب: نشست نقد کتاب

دریافت برخی از مبانی دینی از قرآن بعضاً سخت اما امری...

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست نقد کتاب "سیاست و حکمرانی قرآنی" توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد

نشست علمی نقد کتاب سیاست و حکمرانی قرآنی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست نقد کتاب توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود

نشست علمی نقد و بررسی کتاب فاعلیت خداوند

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

دوری از طاغوت، اولین گام برای رسیدن به آزادی سیاسی ...

نشست معرفی و نقد کتاب “آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم” به صورت مجازی برگزار شد.

کتاب «استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآن» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآن» نوشته حجت‌الاسلام دکتر علیرضا قائمی‌نیا عضو هیأت علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه نقد و بررسی می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی