برچسب: نشست انقلاب اسلامی

نشست علمی رویارویی ایرانیان با مدرنیسم “تجـدد” برگزار شد

نشست علمی با موضوع ”رویارویی ایرانیان با مدرنیسم "تجـدد" (پرسش از امکان مدرنیته اسلامی ایرانی)” توسط گروه فلسفه با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

اخوان نبوی: علت و منشاء تحقق انقلاب اسلامی تحول روحی بود...

نشست علمی با موضوع "نقش دین درجامعه در پرتو انقلاب اسلامی" توسط گروه کلام با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

اسماعیلی: تحولات فلسفه پس از انقلاب، مربوط به فلسفه اسلامی است

نشست علمی با موضوع ”تحول دانش فلسفه پس از پیروزی انقلاب اسلامی” توسط گروه فلسفه و با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی