برچسب: موسسه اندیشه معاصر

کتاب عوامل اجتماعی موثر بر معرفت منتشر شد

کتاب عوامل اجتماعی موثر بر معرفت اثر دکتر قدرت‌الله قربانی از سوی موسسه اندیشه معاصر و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شد.

مجموعه چهار جلدی تحول نظام اداری منتشر شد

مجموعه چهار جلدی تحول نظام اداری به کوشش مجتبی ناهید و تورج حیدری توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی