برچسب: مهندسی ژنتیک

مناسبات فقه و زیست فناوری تبیین شد

آیین اختتامیه مدرسه تخصصی مطالعات راهبردی به کارگیری محصولات اصلاح شده ژنتیکی با سخنرانی آیت الله رشاد برگزار شد.

نشست علمی فقه و زیست فناوری

برگزاری نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

نشست علمی تبیین مبانی نظری و دینی موضوعات جدید و مستحدثه در...

نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

فراخوان مقالات همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست...

فراخوان نخستین همایش ملی «مطالعات نظری دینی علوم زیستی و زیست فناوری» منتشر شد.

تعاملات علمی هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

دیدار مدیر علمی هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک با دکتر مختار جلالی جواران رئیس انجمن ژنتیک ایران

یادداشت هفته

نشست‌های علمی