برچسب: مهدی رمضانی

اولین نشست تجربه‌نگاری فرهنگی برگزار شد

اولین نشست از مجموعه نشست‌های تجربه‌نگاری فرهنگی با حضور مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کل کشور در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

رییس حوزه ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معرفی شد

دکتر مهدی رمضانی در حکمی از سوی آیت‌الله علی اکبر رشاد به سمت ریاست حوزه ریاست منصوب شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی