برچسب: مهدی رحیمی

نشست شورای علمی همایش ملی مطالعات نظری دینی علوم زیستی و...

شورای علمی همایش ملی مطالعات نظری دینی علوم زیستی و زیست فناوری برگزار شد

هسته‌ی رشد مطالعات دینی زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک فراخوان همکاری داد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هسته‌ی رشد مطالعات دینی زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک، وابسته به مرکز رشد پژوهشگاه، از میان...

نسخه فراترکیبی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه

میزگرد علمی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه برگزار شد.

نشست همکاری پژوهشگاه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نشست مشترک پژوهشگاه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با هدف ایجاد تعاملات علمی در تهران برگزار شد.

وبینار علمی الگوی تجربه‌نگاری حکمرانی برگزار شد

وبینار علمی الگوی تجربه‌نگاری حکمرانی با اشاره به نحوه‌ی ایفای نقش موثر نخبگان جوان برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی