نشست همکاری پژوهشگاه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست مشترک پژوهشگاه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با هدف ایجاد تعاملات علمی در تهران برگزار شد.

با هدف ایجاد زمینه‌های همکاری بین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در زمینه مالکیت فکری و توسعه خلاقیت و نوآوری در حوزه علوم انسانی اسلامی نشست مشترک رئیس و مدیران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر دهقانی فیروز آبادی/ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، دکتر محمودی/ معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، خانم دکتر حق جوی / رئیس مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا و خانم دکتر امین لو/ مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد زمینه های تعامل علیم و فناوری طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.