برچسب: معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه

راهکارهای مسئله- محوری در پژوهش‌های علوم انسانی

نوشتاری از دکتر مهدی عباس‌زاده معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی