برچسب: مطالبات مهم حوزه نشر

مهمترین مطالبات جدی نشر از دولت سیزدهم

تازه‌ترین یادداشت سیدغلامرضا حسینی مدیرعامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع مطالبات جدی نشر از دولت سیزدهم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی