برچسب: مشاور ریاست پژوهشگاه

مشاور ریاست پژوهشگاه در امور مجامع و موسسات وابسته منصوب شد

آیین معارفه مشاور ریاست پژوهشگاه در امور مجامع و موسسات وابسته با حضور ریاست، معاونین، روسای پژوهشکده‌ها و مدیران ارشد پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی