برچسب: مشارکت

مشارکت اجتماعی– سیاسی راهی بسوی مردم سالاری دینی

یادداشتی از دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی– سیاسی

دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در یادداشتی به ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی– سیاسی پرداخت.

سیزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب با موضوع مشارکت عمومی برگزار می‌شود

سزدهمین نشست از سلسله نشست‌های شنبه‌های انقلاب با موضوع مشارکت عمومی و با حضور دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی