برچسب: مسعود پورفرد

درس گفتار نظریات توسعه سیاسی معاصر برگزار می شود

اولین جلسه درس گفتار توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

کتاب روشنفکردی دینی تعامل با جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

کتاب روشنفکردی دینی تعامل با جمهوری اسلامی ایران اثر دکتر مسعود پورفرد در گروه سیاست منتشر شد.

نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی

کرسی علمی ترویجی «نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، روز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه...

کارآمدی نظام سیاسی در گروی اجرای دقیق نظریه عاملیت جمعی است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی“ چهارشنبه...

کرسی ترویجی نقش نظریه عاملیت جمعی نواندیشان دینی در علوم سیاسی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی