برچسب: مسعود پورفرد

نشست علمی حکمرانی خوب و الزامات سازه‌ای شفافیت

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می شود

روشنفکر دینی دچار از کار افتادگی شده است

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی“تحولات جدید روشنفکری در ایران امروز”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی تحولات جدید روشنفکری در ایران امروز

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

تجلیل از ۳۰ سال خدمت دکتر پورفرد/ از پژوهش دینی تا...

آئین نکوداشت علمی دکتر مسعود پورفرد دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه به پاس سه دهه مجاهدت علمی در عرصه اندیشه سیاسی اسلام برگزار شد.

آئین نکوداشت علمی دکتر مسعود پورفرد برگزار می شود

به پاس سه دهه مجاهدت علمی در عرصه اندیشه سیاسی اسلام ، توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی