برچسب: مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه

نشست علمی تنظیم گری در چارچوب فلسفه سیاسی فضای مجازی

 در راستای اولین همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی