برچسب: مرکز رشد پژوهشگاه

بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز رشد...

بازدید هیئت اعزامی خانه‌های خلاق و نوآوری ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز رشد پژوهشگاه.

میزگرد علمی بررسی ابعاد سلبی و ایجابی سیاستگذاری حوزه نخبگان در...

میزگرد علمی توسط مرکز رشد و تعاملات علمی ملی و بین‌المللی با همکاری گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می‌گردد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی