برچسب: مرکز رشد علوم انسانی

روایت‌های فرامرزی؛ روایت فرصت تحصیل و پژوهش در الهیات تطبیقی برگزار...

نشست رروایت‌های فرامرزی؛ روایت فرصت، تحصیل و پژوهش در الهیات تطبیقی، توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

میزگرد علمی نخبگان، سرمایه طبیعی، الگوها و مهارت‌های اقتصادی برگزار می‌شود

میزگرد علمی “نخبگان، سرمایه طبیعی، الگوها و مهارت‌های اقتصادی (با تاکید بر اندرکنشِ سواد زیست‌بوم‌شناسی و زنجیره تامین)” در فضای مجازی برگزار می‌شود.

گستره مسائل اخلاقی در نظام حقوقی مالکیت فکری

نشست «ملاحظات اخلاقی نظام حقوقی مالکیت فکری» با حضور دکتر محمود حکمت‌نیا رئیس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

حکمت‌نیا: در نظام حقوقی ایران محوریت با فقه است

نشست علمی با موضوع ”تحولات نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی” توسط گروه فقه و حقوق با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی