برچسب: مدیریت

تمرکز و عدم تمرکز در نظام اداری اسلام

سخنرانی حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در کرسی علمی ترویجی

سلسه دوره‌های مدیریت تحول علوم انسانی برگزار می‌شود

سلسله دوره‌های مدیریت تحول علوم انسانی از سوی ستاد راهبری علوم انسانی اسلامی حوزه علمیه با محوریت ارائه الگوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

برگی از کارنامه مدیریتی سردار دل ها

نوشتاری از حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاهlndv

جایگاه محوری مدیران در تحول نظام اداری

نوشتاری به قلم حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه

مهمترین ها در مدیریت

نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی