برچسب: مدیریت نظارت

آیین معارفه مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه برگزار شد

آیین معارفه مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه با حضور ریاست مکرم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی