برچسب: مدیریت اسلامی

کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی “تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده‌ها”، توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می شود.

آزاداندیشی، ضامن کارآمدسازی و کارآمدنمایی نظام حکمروایی

یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد به مناسبت سالروز فرمان مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی، ارسال شد.

کرسی علمی ترویجی “بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون”...

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی "بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون" روز شنبه مورخ ۱۴ بهمن‌ماه جاری توسط توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه درسالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون...

کرسی علمی ـ ترویجی "بررسی جواز مدیریت‌های زنان بر اساس آیه قوامون"، توسط پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی