کیاست و فراست امام صادق(ع)

دکتر محمدرضا سنگری

مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

به مناسبت نزدیک شدن به ۲۵ شوال سالروز شهادت امام صادق (ع)

کیاست و فراست امام صادق(ع)

دوران انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس سرشار از فرازها و جزر و مدهای سیاسی و فرهنگی و نظامی بود و امام صادق(ع) با بهره‌گیری از این فرصت و گذشته از نشر فرهنگ دینی به شبهه زدایی و رویارویی با تفکرات انحرافی دهریون، متکلمین و فلاسفه و زندیق‌ها و اندیشه‌های کژروانه صوفیانه پرداخت.

اما برجسته ترین نمونه فراست امام صادق(ع) در لحظه شهادت بود.

منصور دوانیقی که در پی یافتن جانشین امام صادق(ع) و قتل او بود، به والی مدینه نوشت که به بهانه تفقد و دلجویی و عرض تسلیت به بازماندگان امام به خانه‌اش برو، وصیت‌نامه آن حضرت را طلب کن و بخوان تا معلوم شود وصی و جانشین او کیست تا او را به قتل برسانیم.

والی مدینه به خانه امام رفت، امام صادق(ع) برای خنثی کردن نیرنگ و توطئه منصور دست به اقدامی شگفت زده بود و با زیرکی و فراست و آینده‌نگری، در وصیت‌نامه خود پنج نفر را به عنوان وصی خود معرفی کرده بود:

  • خود خلیفه!!
  • والی مدینه!
  • مادر خودش حمیده خاتون
  • فرزندش موسی (موسی بن جعفر(ع)) که با این رفتار هوشمندانه و فراست‌مندانه از قتل رهایی یافت.
  • عبدالله افطح (فرزند دیگر امام صادق(ع))

با این وصیت‌نامه نقشه و برنامه منصور دوانیقی شکست خورد و خط سیر امامت مصون و محفوظ ماند.