برچسب: محمد نخعی مقدم

کرسی اوصافِ اجتماعِ تمدنی در خوانش هویّت اندیشانه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “اوصاف اجتماع تمدنی در خوانش هویّت اندیشانه” توسط گروه فرهنگ پژوهی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی