برچسب: محمدعلی اردستانی

کرسی علمی- ترویجی تحلیل ابدیت

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

علامه طباطبایی و اجتهاد جامع

نوشتاری از محمد علی اردستانی با موضوع علامه طباطبایی و اجتهاد جامع منتشر شد

نقش فلسفه های مضاف در تولید علوم انسانی اسلامی

گزارش محتوایی هم اندیشی نقش فلسفه های مضاف در تولید علوم انسانی اسلامی با حضور اعضای هیأت علمی گروه فلسفه

علامه طباطبایی و اجتهاد جامع

سخنرانی جناب آقای محمدعلی اردستانی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه در پنجمین پیش همایش «عرفان اهل بیتی(ع)»

پنجمین پیش همایش ملی عرفان اهل‌بیتی برگزار می شود

پنجمین پیش همایش ملی عرفان اهل‌بیتی (ماهیت و ضرورت) ، توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی