برچسب: محمدرضا حجازی

چهارمین پیش‌نشست همایش ملی فلسفه کلام برگزار می‌گردد

گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با همکاری مرکز تخصصی علم کلام حوزه، چهارمین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام با موضوع علم کلام در عرصه بین‌الملل را برگزار می‌کند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی