برچسب: محسن مهاجرنیا

طراحی حکمرانی اسلامی بر دوش حوزه‌های علمیه است

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

تأملی بر بیانیه حمایت یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی از اسرائیل

نوشتاری از حجت الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

نباید در دام ایده حکمرانی خوبِ نهادهای بین‌المللی گرفتار شویم

سخنرانی حجت الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

الگوی حکمرانی اسلامی متمایز از الگوی حکمرانی خوبِ نهادهای بین‌المللی

سخنرانی حجت الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

استکبارستیزی جزء هویت انقلاب اسلامی است

سخنرانی حجت الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی