برچسب: مجمع پیروان امام و رهبری قم

محسن مهاجرنیا

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فلسفه سیاسی دریافت رزومه: CV Mohajerniya پست الکترونیکی:  mohajernia@gmail.com تلفن محل کار: 025- 7603571   ...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی