برچسب: قطب فلسفه دین

نشست علمی فیزیک جدید و نقش خدا در جهان

برگزاری نشست علمی توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی و گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

نشست علمی بررسی و تحلیل عرضه دین جدید با ظهور حضرت...

برگزار نشست علمی- ترویجی توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی تخصصی هوش مصنوعی و علوم اجتماعی محاسباتی

برگزاری نشست علمی توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه

ما مهدی نیستیم

یادداشتی از حجت الاسلام علیرضا قائمی نیا بر فیلم موقعیت مهدی ساخته هادی حجازی فر منتشر شد

منجی دیجیتال!

نوشتاری از حجت الاسلام علیرضا قائمی نیا با عنوان مهدویت و آینده هوش مصنوعی منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی