برچسب: فلسفه مضاف

ایمان آوری آگاهانه گناه‌کاران در قیامت و نجات آنها

جدیدترین یادداشت حجت الاسلام حشین عشاقی عضو هیات علمی پژوهشگاه منتشر شد.

امتداد حکمت متعالیه در فلسفه‌های مضاف

قاسم بابایی گفت: فلسفه مشاء ابن سینا با همه مزیتها در برخی از موارد نتوانسته است پاسخ مناسب به مسائل ارایه بدهد مثلا در بخش اتحاد عاقل و معقول اتحاد را از باب حلول میداند و یا در بخش تجرد قوه خیال متحیر است.

اقدامات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه بومی سازی علوم...

حجت‌الاسلام دکتر سید‌سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه درباره چالش‌های بومی‌سازی علوم انسانی به گفتگو پرداخت.

توسعه و تحول فلسفه‌های مضاف در سایه انقلاب اسلامی

نشست "توسعه و تحول فلسفه‌های مضاف (با تأکید بر فلسفه اصول فقه) پس از انقلاب اسلامی" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار شد.

نشست توسعه و تحول فلسفه‌های مضاف پس از انقلاب اسلامی برگزار...

پیش‌نشست بیست و ششم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه منطق فهم دین و انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی