برچسب: فصلنامه کتاب نقد

کتاب نقد؛ مجالی برای منتقدان

گفتگو با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد

سیر تطور و تکامل فصلنامه کتاب نقد

گفتگویی با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد منتشر شد

کتاب نقد؛ نگاهی نقادانه به گفتمان تحول در حوزه علوم انسانی

گفتگو با جناب آقای سیدمهدی حسینی مدیر اجرایی فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد

عدم انسجام در منظومه هرمونتیکی مجتهد شبستری

دکتر مسعود فیاضی عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در مقاله «عدم انسجام در منظومه هرمونتیکی مجتهد شبستری» به بررسی و نقد اندیشه‌های مجتهد شبستری پرداخت.

درنگی در نگاه مجتهد شبستری به مسئله عصمت پیامبر اکرم(ص)

حجت‌الاسلام قاسم ترخان عضو هیأت علمی گروه کلام پژوهشگاه در مقاله «درنگی در نگاه مجتهد شبستری به مسئله عصمت پیامبر اکرم(ص)» به بررسی و نقد اندیشه های مجتهد شبستری پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی