برچسب: فرانک جمشیدی

کتاب فلسفه‌ی داستان داستان، آزمایشگاه تولید نظری از نمونه‌ی آرمانی انسان...

نشست معرفی و بررسی کتاب «فلسفه داستانِ داستان» با حضور نویسنده اثر احمد شاکری و سخنرانی فرانک جمشیدی برگزار شد.

نشست علمی مسئله شدگی مسئله در ادبیات داستانی دفاع مقدس

نشست علمی با عنوان «مسئله شدگی مسئله در ادبیات داستانی دفاع مقدس» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی خاطره، تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری دفاع مقدس

کرسی علمی ترویجی «خاطره، تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری دفاع مقدس» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

کتاب سه‌ نگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت

نشست نقد و بررسی کتاب سه نگاه به برخی مسئله‌های موجود در سه ساحت فرهنگ، روایت و پژوهش جنگ/ دفاع مقدس، به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی برگزار شد.

نشست علمی نقد و بررسی کتاب سه‌نگاه برگزار می‌شود

نشست علمی نقد و بررسی کتاب "سه‌نگاه”، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی