برچسب: فاطمه فلاح تفتی

ضرورت و اهمیت بررسی فقهی و حقوقی مسئله توالی ژنتیکی و...

نشست علمی ابعاد فقهی-حقوقی تعیین توالی ژنتیکی و ویرایش ژن در مواد غذایی توسط هوش مصنوعی برگزار شد

کتاب بررسی فقهی حقوقی حاکمیت و حجاب و عفاف به چاپ...

چاپ سوم کتاب “بررسی فقهی و حقوقی حاکمیت، حجاب و عفاف” از سوی حلقه مطالعات زن و خانواده مرکز فرارشته‌ای و بینارشته‌ای منتشر شد.

اصرار بر بی‌حجابی در صورت دانستن ضوابط شرعی موجب مسئولیت دولت...

کرسی علمی ترویجی «حاکمیت و حجاب» توسط حلقه مطالعات خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی “حاکمیت و حجاب” برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ حاکمیت و حجاب”، توسط حلقه مطالعات خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کتاب بررسی فقهی و حقوقی حاکمیت، حجاب و عفاف منتشر شد

کتاب بررسی فقهی و حقوقی حاکمیت، حجاب و عفاف به قلم سرکار خانم فاطمه فلاح تفتی به زیور طبع آراسته شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی