برچسب: علی فضلی

راه پایان دادن به رنج‌ها از نظر علامه حسن‌زاده آملی(ره)

کرسی علمی- ترویجی “نسبت معنویت و عرفان اسلامی با تاکید بر اندیشه‌ علامه حسن‌زاده آملی(ره)” توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی نسبت معنویت و عرفان اسلامی با تاکید بر اندیشه‌...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی عرفان در ادعیه

نشست علمی با حضور اندیشمندانی از کشور عراق توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی ماهیت و ضرورت عرفان ادبی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

درمان سقامت سیاسی در پرتو فساد ستیزی و انسجام ملی

نوشتاری از حجت الاسلام دکتر علی فضلی مدیر گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی