برچسب: عبدالحمید واسطی

کرسی ترویجی روش‌شناسی کشف مذاق شارع

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی ماهیت پارادایم – جلسه دوم

برگزاری نشست علمی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با همکاری گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

شاخص های فرد و جامعۀ رشدیافته 

شاخص های فرد و جامعۀ رشدیافته مقتبس از خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) نوشتاری از عبدالحمید واسطی

پارادایم دستگاه تولید نظریه است

نشست علمی ماهیت پارادایم به همت گروه منطق فهم دین و کلام پژوهشکده حکمت و و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی ماهیت پارادایم

برگزاری نشست علمی توسط گروه کلام با همکاری گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی