برچسب: صدمین سال باز تاسیس حوزه

نشست علمی آسیب‌شناسی سده اخیر حوزه و آینده‌پژوهی فلسفه حوزوی قم

برگزاری نشست علمی و پیش همایش توسط گروه دانشی فلسفه دبیرخانه کنگره یکصدمین سال بازتاسیس حوزه علمیه قم و گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی