برچسب: شیر نشو

امر قدسی همیشه باور نیست؛ بلکه فراباور است

نشست نقد و بررسی رمان «شیر نشو» در راستای مجموعه نشست‌های «روایت داستانی از امر قدسی» برگزار شد.

نشست علمی نقد و بررسی کتاب شیرنشو

دومین نشست از سلسله نشست‌های روایت داستانی از امر قدسی با عنوان نشست نقد و بررسی کتاب شیرنشو برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی