برچسب: شهاب ارجمند

آیین معارفه مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه برگزار شد

آیین معارفه مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه با حضور ریاست مکرم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

پیشتازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و...

در گفت‌وگو با دبیر کمیته دستگاهی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره روند برگزاری کرسی‌ها در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیته دستگاهی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، طی حکمی از سوی  آیت الله علی اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه، اعضای کمیته دستگاهی به شرح ذیل منصوب شدند

یادداشت هفته

نشست‌های علمی