برچسب: شناخت برون‌سپاری‌شده

نشست علمی عصر پسااطلاعات و ظهور انسان با ذهن/ شناخت برون‌سپاری‌شده

برگزاری نشست علمی توسط مدرسه سدا(مدرسه مهارتی سیاستی - دانشی) مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی