برچسب: شبکه ملی اینترنت

نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت

نشست علمی: “شبکه ملی اطلاعات و اینترنت” برگزار کننده: مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه  محورهای این نشست علمی و همچنین ارائه‌دهندگان بحث‌ها عبارتند از: چیستی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی