برچسب: سید کاظم سید باقری

کتاب اخلاق سیاسی در اسلام منتشر شد

کتاب اخلاق سیاسی در اسلام اثر حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری عضو هیات علمی پژوهشگاه در گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی منتشر شد.

نشست علمی نقش عدالت در ساختار فرهنگی نظام اسلامی

نشست علمی “نقش عدالت در ساختار فرهنگی نظام اسلامی” به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

کتاب آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم منتشر شد

کتاب ((آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم)) اثر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شد.

پورفرد: مبانی روشنفکران دینی متجدد بر مدرنیته و پلورالیسم استوار است

کرسی علمی- ترویجی “مبانی فکری سیاسی روشنفکری دینی متجدد” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی علمی چیستی اخلاق سیاسی برگزار شد

کرسی ترویجی “چیستی اخلاق سیاسی” با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی