برچسب: سند2030

سندِ ۲۰۳۰ و کارگزارانِ بومیِ تجدُّدِ غربی

نوشتاری از دکتر مهدی جمشیدی با عنوان سندِ ۲۰۳۰ و کارگزارانِ بومیِ تجدُّدِ غربی منتشر شد

تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار سند توسعه پایدار ۲۰۳۰

نوشتاری از دکتر سیدمحمدمهدی غمامی با عنوان تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ منتشر شد

تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰

تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰ نوشتاری از دکتر حسین رمضانی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(بخش دوم) آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانیِ دستورکار...

آموزش و پرورش: سیاست‌گذاری در سطح خرده فیزیک

رهبر انقلاب در دیدار وزیر و مدیران آموزش و پرورش(۱۱شهریور ۱۳۹۹) علاوه بر توجه به سیاست‌گذاری‌های سطح کلان، به سیاست‌گذاری در سطح خرده‌فیزیک نیز راهبردهایی ارائه نمودند.

معرفی و ضرورت مواجهه انتقادی با سند ۲۰۳۰

معرفی و ضرورت مواجهه انتقادی با ۲۰۳۰ نوشتاری از دکتر حسین رمضانی منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی