برچسب: سلامت معنوی

تقدیر از دکتر مهدی عباس زاده در جشنواره علمی فرهنگستان علوم...

جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی برگزیدگان خود را شناخت.

تقدیر از آیت الله رشاد در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی برگزیدگان خود را شناخت. برترین‌های جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی سال...

فراخوان مقاله همایش ملی قرآن و سلامت معنوی منتشر شد

همایش ملی قرآن و سلامت معنوی فراخوان مقاله داد

تجربه‌نگاری فعالیت سلامت معنوی

سخنرانی دکتر عباس زاده در همایش سلامت معنوی با موضوع تجربه‌نگاری فعالیت سلامت معنوی

تأثیر سلامت معنوی بر سلامت جسمانی بر پایۀ حکمت و سنت

سخنرانی حجت الاسلام علی فضلی در هفتمین همایش ملی سلامت معنوی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی