برچسب: سجاد مهرگان

سینمای اعتراض در ایران

یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بررسی مباحثی در خصوص سینمای اعتراض در ایران، برگزار شد.

نجات جهان از طریق خدای خفته در درون!

‌نشست تخصصی«معنای زندگی درافکار و آثارپائولو کوئیلو» روز ‌شنبه مورخ 8 دی‌ماه جاری در جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان برگزار شد.

مهرگان: فیلم مجموعه‌ای از هنرهای دیگر است

کتاب سیاست، سرمایه و سینما به قلم سجاد مهرگان در گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان سامان یافته و به زودی منتشر خواهد شد.

 کتاب سیاست، سرمایه، سینما به قلم سجاد مهرگان منتشر می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «سیاست، سرمایه، سینما» به کوشش پژوهشگر حوزه سینما سجاد مهرگان به زودی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.  

یادداشت هفته

نشست‌های علمی