برچسب: سایبر

نشست قدرت سایبری و آینده جمهوری اسلامی برگزار می‌شود

مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست "قدرت سایبری و آینده جمهوری اسلامی" را روز دوشنبه مورخ ۱۴ اسفندماه جاری برگزار می‌کند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی