برچسب: سایبر

نشست علمی ظرفیت‌های فلسفه اسلامی برای مطالعات نظری سایبر

برگزاری نشست علمی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی بررسی نظریه نحوه وجود سایبر

کرسی علمی ترویجی بررسی نظریه نحوه وجود سایبر توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

دومین نشست حکمرانی و سیاستگذاری فضای مجازی

دومین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی و سیاستگزاری فضای مجازی با عنوان «بررسی تصاویر آینده کشورهای پیشتاز در فضای سایبر؛ دلالت‌ها، درس‌ها و آموزه‌ها برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار می‌شود.

نشست بررسی تصاویر جامعه آینده کشورهای پیشتاز در فضای سایبر

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه، اولین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی...

فرشاد مهدی‌پور

استادیار گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: مهندسی فرهنگی و تهاجم فرهنگی دریافت رزومه:  CV Mahdipoor پست الکترونیکی:  f.mahdipour@gmail.com   ...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی