برچسب: سازمان انتشارات پژوهشگاه

جهاد اقتصادی از منظر قرآن به چاپ رسید

کتاب جهاد اقتصادی از منظر قرآن" به قلم آقای محمد عابدی در گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی به چاپ رسید."

راز خلقت و بقا به چاپ رسید

کتاب راز خلقت و بقا" به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن قدردان قراملکی در گروه کلام و دین‌پژوهی با همکاری قطب علمی فلسفه دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی به زیور طبع آراسته شد."

بنیاد تفکر سلفی به چاپ رسید

کتاب بنیاد تفکر سلفی" به قلم حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر پورامینی در گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی برای اولین بار به زیور طبع آراسته شد."

فصلنامه علمی پژوهشی “ذهن” شماره ۶۶ ویژه بهار ۱۳۹۵ به...

فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی‌نیا به شماره شصت و ششم خود رسید.

فصلنامه علمی پژوهشی “ذهن” شماره ۶۵ ویژه بهار ۱۳۹۵ به...

فصلنامه ذهن با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی‌نیا به شماره شصت و پنجم خود رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی