برچسب: روابط عمومی

جهان در اندیشه هیدگر به چاپ چهارم خود رسید

کتاب جهان در اندیشه هیدگر" اثر دکتر محمود خاتمی، برای چهارمین بار تجدید چاپ شد. "

شش اثر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در همایش کتاب سال...

در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه از ۴ اثر پژوهشگاه به عنوان اثر شایسته تقدیر و ۲ اثر به عنوان اثر شایسته تحسین تجلیل شد.

کتاب “نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی” به چاپ رسید

کتاب نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی" نوشته دکتر مهدی عباس‌زاده در گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی به چاپ رسید."

۲۷ اثر برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند

جشنواره علامه طباطبایی(ره) برای اولین بار با یک شیوه ابداعی به صورت مشارکتی با ۲۶ نهاد علمی پژوهشی سامان یافته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی