آزمون ویروس کرونا، فراگیرترین و جامع ترین امتحان الهی

برگزاری امتحان جامع با محوریت کروناویروس

یادداشتی از حجت‌الاسلام دکتر سعید داودی عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

امتحان‌های خداوند، گوناگون است  و متنوع : 

امتحان به خوشی و ناخوشی 

امتحان در دوره های مختلف زندگی

امتحان در موقعیت های مختلف اجتماعی 

امتحان در شرایط و جغرافیای مختلف سرزمینی

و… 

عیار آمادگی هر کس در موقعیت های مختلف و شرایط گوناگون، آشکار خواهد شد.

آزمون ویروس کرونا، شاید در دوره های اخیرفراگیرترین و جامع ترین امتحان الهی برای آشکار کردن حقیقت ما انسان هاست‌.

این #امتحان جامع در حال برگزاری است برای همه انسان ها …

بخش هایی از این امتحان ” کتاب باز” برگزار می شود.

دیر یا زود،  وقت این امتحان نیز به پایان خواهد رسید… 

خوشا به حال کسانی که در این امتحان مردود نشدند

و خوشا به حال کسانی که از این امتحان جامع، سر بلند بیرون آیند.

پ. ن۱ : بسیار پیش آمده که پس از امتحان می گوییم : چرا در فلان سئوال دقت نکردم .. 

چرا سئوال چندم را با عجله نوشتم …

آن سئوال که آسان بود ، چرا تمرکز کافی به خرج ندادم…

فلان سئوال را آسان پنداشتم …

فکر نمی کردم این سئوال را هم بپرسند…

پ. ن ۲: هنوز فرصت امتحان به پایان نرسیده …