برچسب: رمان

روایتی قابل اعتماد از تاریخ

یادداشت احمد شاکری پیرو نشست معرفی و نقد و بررسی کتاب «صادقانه» نوشته سهیلا عبدالحسینی.

درباره رمان، نامزد بیست‌ویکمین جایزه قلم زرین در بخش نقد و...

کتاب درباره رمان - دفتر دوم: سیر تطور، اکنون و آینده رمان به قلم حامد رشاد نامزد دریافت جایزه بخش نقد و پژوهش ادبی جشنواره قلم زرین شد.

در حال عبور از رمان غربی به رمان اسلامی هستیم

نشست گپی با نویسنده با موضوع نقد و بررسی «کتاب سیر تطور اکنون و آینده رمان» با حضور حامد رشاد برگزار شد.

کوتاهه‌ای درباره نسبت رمان با نظریه‌های ادبی

یادداشت آقای حامد رشاد عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با موضوع کوتاهه‌ای درباره نسبت رمان با نظریه‌های ادبی.

ادبیات داستانی متعهد در پیچ تاریخی

احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در نوشتاری مروری بر ادبیات داستانی سال 97 داشته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی