برچسب: ردادی پژوهشگاه

رسالت تاریخی بسیج به عنوان موتور محرک پیشرفت

دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی گروه انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در یادداشتی به بسیج و رسالت تاریخی آن پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی