برچسب: راه های رفته و نرفته

نشست علمی ادبیات مقاومت، راه‌های رفته و نرفته

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با همکاری فرهنگسرای اندیشه سلسله نشست‌های علمی داستان و آرمان برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی